Ostatnie tygodnie są dla wszystkich czasem zmian i poszukaniu innowacji. Czasem, w którym mierzymy się z nową rzeczywistością i próbujemy się w niej odnaleźć. Z uwagi na zagrożenie, jakie niesie ze sobą nowy Koronawirus, wiele osób musi zmienić swój tryb pracy co może stanowić nie lada wyzwanie. Paradoksalnie to czas Innowacji w wielu przestrzeniach naszego życia pracy, szkoły, biznesu.  Aby choć trochę wam w tym pomóc, chcemy przybliżyć narzędzia, które ułatwią znalezienie swojego miejsca w wirtualnym świecie.

Testowaliśmy wiele rozwiązań dla szkół, organizacji i biznesu wiemy jedno.  Zmiany w dostępie do usług są tak samo szybkie jak rozwój sytuacji pandemicznej. Zestawienie jest aktualne na dziś tj. 30 marca 2020, każdorazowo warto sprawdzić na jakiej licencji mamy zamiar funkcjonować, a co za tym idzie jakie ograniczenia będą przed nami stawiane przez usługodawców na dzień w jakim rejestrujemy konto.

Google Classroom

Google Classroom to platforma, mimo swojej nazwy, dostępna i przeznaczona nie tylko dla szkół. Na Classroomie możemy udostępniać innym uczestnikom zajęć różnego rodzaju informacje. Jest to narzędzie użytecznie nie tylko do celów edukacyjnych. Role uczestników są podzielone na “nauczycieli” i “uczniów”. W przypadku firm i organizacji rolę “nauczyciela” możemy przypisać trenerom czy liderom zespołów. Konto “nauczyciela” ma możliwość umieszczania informacji dla innych w postaci postów w strumieniu (naszej wirtualnej tablicy ogłoszeń), a także je komentować. Kolejną możliwością jest tworzenie zadań. Do zadań należą między innymi:
– materiały – treści które wymagają od uczniów jedynie ich przeczytania,
– pytania – możemy zadawać pytania krótkiej odpowiedzi lub jednokrotnego wyboru, na które uczniowie muszą odpowiedzieć,
– projekty – zadania, które wymagają dłuższej odpowiedzi lub ich efekt powstaje w innej formie niż tekst (plik Scratch, arkusz kalkulacyjny, wideo, obraz).

Jako “nauczyciel”, do zadań możemy dołączać materiały – stworzone przez nas pliki, linki do stron www i filmy z YouTube, które mogą być pomocne przy ich wykonywaniu. Każde zadanie możemy przypisać wszystkim “uczniom”, lub tylko przez nas wybranym. Dodatkowo, możemy ustalić termin ich oddania oraz zaplanować ich automatyczną publikację.

Aby zachować porządek w swoich zajęciach, warto jest każde zadanie przyporządkować do konkretnego tematu. Tematy także możemy dodawać w obszarze zadań.

Uprawnienia “uczniów” są mniejsze. Mogą oni komentować udostępnione materiały oraz odpowiadać na zadane pytania czy projekty. W zależności od ustawień, możemy także umożliwić uczniom pisanie postów w strumieniu.

Jeżeli chcemy korzystać z Classroom jako szkoła, należy obowiązkowo zgłosić się do darmowego pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni. Jako organizacja pozarządowa możemy zgłosić się jako szkoła i przejść proces weryfikacji w ciągu 14 dni. Więcej na o G Suit dla NGO tutaj. Oczywiście są to różne licencje więc warto zapoznać się z ograniczeniami. Z naszej wiedzy wynika, że dla większości organizacji jest to wielka innowacja.

Skype

Pracując zdalnie często mamy potrzebę, by spotkać się z innymi twarzą w twarz. Nie wszystko da się wyjaśnić słowem pisanym. Najprostszym rozwiązaniem może być Skype. Za jego pomocą możemy łączyć się z innymi poprzez rozmowy głosowe oraz wideo. Tworząc grupy, mamy możliwość połączenia się jednocześnie nawet z 49 innymi osobami. Musimy jednak pamiętać, że im więcej uczestników naszej wideokonferencji, tym trudniej o płynne połączenie.

Hangouts Meet

Dla użytkowników G Suite dostępny jest Hangouts Meet – platforma na której możemy się łączyć z innymi za pomocą wideokonferencji. Dodatkowymi atutami Meet jest możliwość udostępniania widoku swojego ekranu, dzięki czemu możemy wyświetlić uczestnikom prezentację multimedialną lub pokazać w jaki sposób wykonać zadanie czy obsłużyć nowy program. W ten sam sposób swój ekran mogą pokazać inni uczestnicy spotkania, gdy na przykład potrzebują od nas podpowiedzi do konkretnego dokumentu lub programu. Dodatkowo, równolegle ze spotkaniem możemy wymieniać się informacjami lub uwagami na wbudowanym czacie tekstowym.

Rozpocząć konwersację mogą tylko osoby z dostępem do G Suite, jednak dołączyć do niej mogą także osoby spoza tego pakietu, wystarczy że otrzymają od nas link do spotkania lub jego kod. W telekonferencji może uczestniczyć do 250 osób.

ClickMeeting

To rozbudowane narzędzie do prowadzenia webinarów – wirtualnych szkoleń. Można je wykorzystać do przeprowadzenia lekcji, szkolenia lub zebrania. Prowadzący spotkanie ma do dyspozycji szereg narzędzi ułatwiających przekazywanie treści, takich jak:

– prezentacja – przed spotkaniem możemy wgrać pokaz slajdów do naszego wykładu. Uczestnicy będą widzieli jedynie obecnie prezentowany slajd, podczas gdy prowadzący ma podgląd wszystkich slajdów, dzięki czemu może się między nimi swobodnie przełączać;

– udostępnianie ekranu – podobnie jak w Hangouts Meet mamy możliwość pokazania uczestnikom co dzieje się na naszym ekranie i uruchomić program, który nie jest wbudowany do usług ClickMeeting. Tej możliwości nie mają pozostali uczestnicy;

– ankiety i testy – mamy możliwość zebrania informacji zwrotnej od uczestników w formie ankiety. W ankiecie zadajemy pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru lub pytania otwarte. Możemy przekształcić ankietę w test dodając punktację do każdego z pytań;

– tablica – mamy do dyspozycji 10 białych plansz na których możemy pisać, rysować czy wklejać ilustracje by lepiej zobrazować omawiany materiał, lub zebrać pomysły w czasie burzy mózgów;

– YouTube – podczas spotkania możemy wyświetlić uczestnikom film umieszczony na YouTube. Może być to ciekawy materiał uzupełniający, przykład znaleziony w sieci lub nagrany przez nas wcześniej materiał, z którym chcemy zapoznać uczestników.

Obserwatorzy zaproszeni na nasze spotkanie mogą w nim uczestniczyć nie tylko słuchając wykładu. Mają także możliwość komunikowania się ze sobą i wykładowcą za pomocą czatu. Prowadzący spotkanie może także użyć trybu zadawania pytań – jednym kliknięciem wyświetlić na głównym widoku treść pytania zadanego przez uczestnika spotkania, by było widoczne dla wszystkich użytkowników, gdy będzie na nie odpowiadać.

Do naszego spotkania możemy zaprosić nie tylko obserwatorów, ale także innych prezenterów, jeśli chcemy, by różne części spotkania były prowadzone przez kolejne osoby.

ClickMeeting jest narzędziem płatnym, lecz jego funkcje możemy przetestować zakładając darmowe konto próbne dzięki któremu przez 7 dni możemy prowadzić webinary dla 5 osób.

Telefon?

Może zamiast aplikacji wystarczy nam najprostsze rozwiązanie by pracować wspólnie z innymi. Nie zawsze innowacja musi być najważniejsza. Bo nie chodzi by wymyślać zawsze nowe rozwiązania, ale korzystać z tych, które będą dla nas najbardziej naturalne, intuicyjne, po prostu najłatwiejsze. Każdy posiadacz smartfona ma możliwość prowadzenia rozmów grupowych poprzez połączenie telefoniczne. Wystarczy tylko podczas trwającej rozmowy dołączyć do niej kolejne osoby. Z naszych doświadczeń wynika że 4-5 osób jest w stanie pracować podczas takiej telekonferencji.

A. Bożewicz
Fundacja Innowacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *