W działaniach fundacji kierujemy się wartościami poszanowania różnorodności, ludzi i ich rozwoju, dbanie o najbliższe jak i najdalszego otoczenie. Chcemy by świat choć w małym stopniu był dzięki naszym działaniom lepszy,. Chcemy tym samym powiedzieć tak ekologia jest dla nas ważna, tak działamy dla innych, tak rozwój Nas i naszych współpracowników jest ważny.

Pisząc o naszych wartościach otwarcie chcemy zakomunikować, że w każdym z naszych działań będziemy wdrażać rozwiązania, które te wartości relizują możliwie najpełniej.