”Czas Na Konieczki” pokazał nam, jak dużo jest w naszym mieście osób chętnych do działania i jak dużo wspólnie możemy zdziałać. Dlatego rozpoczynamy nowy projekt „Akademia Pozytywnych Zmian”, którego celem jest świadczenie wysokiej jakości usług społecznych oraz wzrost aktywności społecznej mieszkańców Ełku.

Jako, że jest to kontynuacją to sięgamy po sprawdzone działania animacyjne i streetworking uzupełnione o między innymi takie jak:
 – Wyjazdy;
–  Warsztaty;
–  Inicjatywy społeczne;
–  Grupa zabawowa dla dzieci i młodzieży;
–  Klub Rodzica;
 – Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci;
–  Indywidualne wsparcie specjalistyczne zgodne z zapotrzebowaniem;
–  Akcje wolontarystyczne.

W naszym projekcie z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Co najważniejsze, będzie miał też realny wpływ na jego kształt. Jesteśmy otwarci na nowości, podpowiedzi dotyczących warsztatów, miejsca wyjazdów czy też zajęć poza projektem.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę internetową oraz profil Facebookowy Fundacji.

Czas trwania projektu: 01.02.2022r. – 31.03.2023
Wartość projektu: 417 375,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  390 375,00 zł

Projekt „Akademia Pozytywnych Zmian” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego