Czym jest ekonomia społeczna i solidarna? Czym różni się przedsiębiorca od przedsiębiorcy społecznego i czy warto się nad tym zastanawiać? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w artykule.

Choć środki na ekonomie społeczną od przeszło 10 lat przekazywane są wielkim strumieniem to odpowiedź na to nie jest prosta. Zmienia się z czasem, a nowomowa projektowa tylko gmatwa sprawę. Zacznijmy zatem od zagmatwania, by później to wytłumaczyć.

Ekonomia społeczna. Czemu służy i czym jest?

Wg. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.”

A teraz po ludzku. Na początku musimy trochę użyć wyobraźni. Wyobraź sobie, że są dwie kawiarnie na tej samej ulicy. Jedna z nich jest prowadzona przez miłych ludzi, baristów, kelnerów, cukierników, serwuje wyśmienitą kawę, ma stoły i krzesła. Druga jest bardzo podobna też jest prowadzona przez miłych ludzi, baristów, kelnerów, cukierników, serwuje wyśmienitą kawę, ma stoły i krzesła. Obie to biznes, obie mają dobrą kawę, obie są po to by zarabiać jednakże druga kawiarnia jest prowadzona przez WYJĄTKOWYCH ludzi i w wyjątkowym celu. Jeśli celem działania kawiarni jest to żeby pomóc osobom, które mają trudność by się odnaleźć na rynku pracy oraz to by środki wypracowane przeznaczane są na cele społeczne to można zacząć mówić o ekonomii społecznej.

Mobilna wizyta studyjna szukaj nas na https://socialcafe.pl

Teraz należy dodać dwa dodatkowe utrudnienia. Czyli czym jest Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) oraz Przedsiębiorstwo Społeczne (PS).

Podmiotami ekonomii społecznej są:
przedsiębiorstwa społeczne – w tym spółdzielnie socjalne i inne podmioty, które zatrudniają co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych)  lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przedsiębiorstwa społecznych zysk nie podlega podziałowi, lecz przeznaczany jest na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
podmioty reintegracyjne czyli np. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej tj. takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
podmioty działające w sferze pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, fundacje);
podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego (spółki non-profit i  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o Prawo spółdzielcze).

Dla ułatwienia lub zagmatwania należy pamiętać, że każde Przedsiębiorstwo Społeczne jest Podmiotem Ekonomii Społecznej zaś nie każdy Pomiot Ekonomii Społecznej jest Przedsiębiorcą. Wracając do naszych kawiarni. Jeśli kawiarnia prowadzi działalność gospodarczą, zatrudnia wyjątkowych ludzi, jest prowadzona np. przez fundacje, stowarzyszenie, a wszystkie zyski przeznacza na działania społeczne to bez wątpienia możemy mówić o Przedsiębiorstwie Społecznym. Dlaczego warto się nad tym zastanawiać? Jeśli dla Ciebie wartością pomoc innym, wsparcie lokalnych inicjatyw i to by jak najwięcej pieniędzy zostawało lokalnie, zaś ludzie w WYJĄTKOWEJ sytuacji mieli szansę wrócić na rynek pracy to właśnie Ekonomia Społeczna jest na to odpowiedzią.

Jeśli jesteś zainteresowany zaproś nas na Mobilną Wizytę Studyjną, kiedy to łatwym językiem opowiemy, o tym czym jest Ekonomia Społeczna na przykładzie Fundacji Innowacja, które prowadzi #SocialCafe czyli mobilną kawiarnie. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć i posmakować kawy, która dodaje energii do działania znajdziesz zaproś nas lub poszukaj na socialcafe.pl lub tutaj: https://innowacja.org/socialcoffee-i-socialcafe/